TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBY KEYHOLDERŮ
Řádně se prosím s těmito podmínkami seznamte, abychom předešli případným pozdějším reklemacím umístění motivů nebo barevného provedení keyholderu.
1) UMÍSTĚNÍ MOTIVU NA PÁSCE
a) umístění podélně průběžných motivů
   V případě tisků s podélně průběžnými motivy (tj. pruhy po délce nebo opakující se loga umístěná na střed pásky v podélné rovině), nelze z technologických důvodů zcela přesně dodržet vzdálenost tisku od okrajů  pásky nebo přesné umístění na střed pásky. Materiál (páska) se v průběhu tisku sublimační technologií  2x ohřívá na teplotu vyšší než 200°C a vždy dochází k nestejnoměrnému srážení a prohnutí materiálu, což někdy způsobuje zmíněné nepřesnosti. Je nutno akceptovat možnou fluktuaci podélně průběžných motivů (vzdálenost motivu od okraje pásky) v toleranci +/- 0,5 až 1 mm z každé strany.
b) umístění motivů při oboustranném tisku
   Z technologických důvodů si vyhrazujeme možnost posunu motivu na zadní straně pásky v toleranci cca +/- 5 mm v podélném směru, která může být způsobena nestejnoměrným vysrážením materiálu (pásky).
2) BAREVNOST
a) všeobecně o možnostech tisku
   Vycházíme z potisku bílé pásky, tištěné oboustranně na požadovaný odstín PANTONE. Technologicky nelze vždy dodržet zcela přesně odstín podle papírové barevnice, protože barvu tiskneme na textilní pásku, s hrubou strukturou, odlišnými vlastnostmi odlesku a pohlcování světla, což je diametrálně rozdílný materiál než papír užitý v běžných vzorových škálách PANTONE, které se používájí k identifikaci barevného odstínu. Dva stejné odstíny barvy (odstín v barevnici ve srovnání s potisknutou páskou) měřené digitálním colorimetrem, který máme k dispozici, při stejných naměřených hodnotách, se může při posouzení okem, jevit jako mírně rozdílný, právě vlivem výše  uvedených vlastností potiskovaného materiálu.
   Je nutno akceptovat možný rozdíl mezi zadaným odstínem PANTONE v papírové barevnici PANTONE C/U a výslednou barvou na potisknuté pásce. Dále je nutné akceptovat možný rozdíl v barevném odstínu, tolerance 3 stupňů šedé stupnice (ISO 105-A02), který je evropskou normou povolený (CIE 17.4:1968 Kolorimetrie)
   Při oboustranném barvení základní pásky některými světlými odstíny může dojít k tmavšímu zabarvení hran pásky (lemovací nitě),   z důvodu její faktické dvojnásobné sublimace (je barvena ze shora a znovu  i ze spodní strany).
   Je možné fyzicky vyvzorovat barvy a zaslat je zákazníkovi ke korektuře barevného odstínu (natisknutý barevný odstín na pásce, který je před začátkem výroby zaslán zákazníkovi).
b) omezení při digitálním tisku - barevné profily
   S ohledem na použitou technologii tisku (případ digitálního tisku, kdy jsou jednotlivé barvy skládány klasickým CMYK) a vlivem nastavení barevných profilů digitální tiskárny, nelze některých odstínů barev na digitální technologii vůbec dosáhnout. V tomto případě lze ke korektuře zaslat nejbližší podobný odstín barvy, který je možný natisknout. Takový případ se řeší před započetím výroby, v přípravné fázi tisku a zákazník musí být na tuto skutečnost předem upozorněn a akceptovat ji.
3) VELIKOST MOTIVU
   U sublimačního tisku může docházet k "zalévání" vlasových linek a drobných motivů, zvláště v negativním tisku, kterému nelze žádným technologickým opatřením předejít . Proto je nutné zvolit takovou velikost tisknutého motivu, kde mírné zabarvení vynechané bílé (nebo světlé barvy) je již akceptovatelné. Takový případ se řeší před započetím výroby v přípravné fázi tisku, korekturou u zákazníka.

Zpět na:

keyholdery CLASSIC           keyholdery MULTI          keyholdery kombiprogram